Niemiecka płaca minimalna

von Lieb Rechtsanwälte

Rok temu w Niemczech wszedł nowy przepis dotyczący płacy minimalnej, tzw. MiLoG (Mindestlohngesetz, Ustawa o płacy minimalnej z 11 sierpnia 2014). Przez MiloG jest w Niemczech po raz pierwszy ustawowo uregulowana wysokość wynagrodzenia. Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w Niemczech płaca minimalna w wysokości 8,50 Euro za godzinę dla niemieckich i zagranicznych pracowników. Nowa ustawa nakłada również na polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec, obowiązek płacenia stawki minimalnej.


Płaca minimalna powinna być ściśle przestrzegana, tzn. nie może być niższa od ustawowej, może być natomiast z korzyścią dla pracownika, wyższa.
Ustawowa płaca minimalna nie obowiązuje w przypadku uczniów, długotrwale bezrobotnych, wolontariuszy i praktykantów.
Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia roznosicieli gazet jest rozwiązaniem przejściowym i będzie stopniowo dopasowywana do ustawowej płacy minimalnej.
Jeszcze przed wprowadzeniem ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, w niektórych sektorach obowiązywały zbiorowo ustanowione place minimalne. Jeżeli są one wyższe od ustawowej płacy minimalnej, to są one nadal obowiązujące. Niższe stawki na podstawie ogólnie obowiązujących układów zbiorowych są dopuszczalne najdłużej do dnia 31 grudnia 2017. Powszechnie obowiązujące umowy zbiorowe dotyczą wszystkich zatrudnionych w branży, niezależnie od tego, czy poszczególny zakład zawarł odrębną umowę zbiorowa.

Ustawa MiLoG okazała się skuteczna regulacja na rzecz pracowników o niskich zarobkach. Większość pracodawców się do niej dostosowała. Powszechne jest zdanie, ze wprowadzenie wynagrodzeń minimalnych porządkuje kwestie ochrony pracowników, efektywności i zasad konkurencji. Ustawa ta, jak przewidywano, nie wprowadziła dużych zmian, jako ze w większości branż obowiązuje już teraz, wyższa od ustawowej płaca minimalna, jak np. w branży budowlanej, elektroinstalacyjnej, i innych.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, prosimy o kontakt.

Zurück